Svetniška vprašanja na 8. seji MOL

Svetnik SMC dr. Dragan Matić je na 8. seji Mestnega sveta MOL županu Zoranu Jankoviću zastavil naslednja vprašanja: Kdo je odgovoren, da si je si je administracija MOL prisvojila umetniško intervencijo Danila Milovanovića? Kako je župan ukrepal proti storilcu, oz. kaj bo storil, da se tako sramotenje MOL s strani njenih uslužbencev ne bo ponovilo? […]

Preberite več ...