Svetniška vprašanja na 8. seji MOL

Svetnik SMC dr. Dragan Matić je na 8. seji Mestnega sveta MOL županu Zoranu Jankoviću zastavil naslednja vprašanja: Kdo je odgovoren, da si je si je administracija MOL prisvojila umetniško intervencijo Danila Milovanovića? Kako je župan ukrepal proti storilcu, oz. kaj bo storil, da se tako sramotenje MOL s strani njenih uslužbencev ne bo ponovilo? […]

Preberite več ...

Izjava Dragana Matića, vodje svetniške skupine SMC po seji mestnega sveta MOL-a

izjava Dragana Matića, vodje svetniške skupine SMC po seji mestnega sveta MOL-a: “V današnji razpravi na seji Mestnega sveta MOL nismo dobili korektnih odgovorov na zastavljena vprašanja. Na pobudo, da se umakne 7. točka dnevnega reda o dokapitalizaciji Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o, saj o tem ni mogoče odločati dokler mestni svet nima dovolj podatkov o […]

Preberite več ...