Mestni svetnik

Dr. Dragan Matić, doktor znanosti, zgodovinar in arhivist:

”Zavzemam se za manjšanje razlik v kakovosti življenja med prebivalci osrednjega dela Ljubljane in njenega obrobja, za varnost meščank in meščanov, za zdravo in čisto okolje. Posebno pozornost namenjam izvajanju investicij za vzpostavitev in vzdrževanje infrastrukture glavnega mesta.”

Pri opravljanju svetniške funkcije se posveča področju ustreznosti in zakonitosti poslovanja MOL ter vseh zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL.

Zadolžen je za četrtne skupnosti Dravlje, Šentvid in Šmarna Gora.

[/su_column]

matic1