Svetniška vprašanja na 8. seji MOL

Svetnik SMC dr. Dragan Matić je na 8. seji Mestnega sveta MOL županu Zoranu Jankoviću zastavil naslednja vprašanja:

  1. Kdo je odgovoren, da si je si je administracija MOL prisvojila umetniško intervencijo Danila Milovanovića? Kako je župan ukrepal proti storilcu, oz. kaj bo storil, da se tako sramotenje MOL s strani njenih uslužbencev ne bo ponovilo? Ali je MOL gospodu Milovanoviću ponudila odškodnino oz. povračilo za investicijo v prostor, ki bi jo morala izvesti sama, pa je ni in o kateri glede na navedbe v medijih meni, da je potrebna in bistveno izboljšuje prometno varnost?
    AD 1 Svetniško vprašanje – Umetniška intervencija
  2. Katera javna podjetja MOL so bila v zadnjih desetih letih na kakršenkoli način poslovno povezana s podjetjem Electa? Koliko terjatev so imela javna podjetja MOL do Electe in kaj se je s temi terjatvami zgodilo?
    AD 2 Svetniško vprašanje – Terjatve Electa
  3. Katere umetnine so MOL oz. Mestne galerije in Mestni muzej Ljubljana kupili v zadnjih petih letih? Ali župan in njegova administracija oz. vodstvo MGML menijo, da je višina sredstev za nakupe dovolj visoka, glede na to da Ljubljana želi spodbujati kulturni turizem? Kako namerava MOL s tako politiko nakupa umetnin, kot jo vodi, dopolnjevati oz. aktualizirati npr. javno zbirko, katere del bi moral biti predstavljen v renovirani Cukrarni, kjer je za obnovo stavbe namenjenih več deset milijonov EUR.
    AD 3 Svetniško vprašanje -Umetnine