Ljubljana na Ljubljanici – Na obisku v četrtni skupnosti Golovec

Dragan Matić in ekipa SMC smo 7.11.2018 obiskali četrtno skupnost Golovec ter prisluhnili idejam in rešitvam, ki jih imajo tamkajšnji prebivalci v zvezi s projekti v tej četrtni skupnosti.

Naš član SMC Aleksandar Kostić, ki je tudi član sveta ČS Golovec, nam je podrobno predstavil ideje in rešitve, ki zadevajo problematiko in projekte v tej četrtni skupnosti, zato smo jih tudi vključili v naš program.

PROGRAM SMC ZA ČETRTNO SKUPNOST GOLOVEC

Obnova Zadružnega doma v Bizoviku

75-odstotni delež objekta Zadružnega doma je v lasti MOL, 25 odstotkov pa jih ima Mercator. Potrebno bo urediti lastniško razmerje, da pride dom v last MOL-a. V domu svoje aktivnosti izvajajo člani PGD Bizovik ter člani MoPZ Bizovik.

Ureditev Bizoviškega potoka

DARS ni zainteresiran za gradnjo zadrževalnika na območju Bizoviškega potoka, čeprav  naj bi bil v pogodbi zavezan za kompletno ureditev pri izgradnji predora Golovec. Občani smo predlagali, da mora DARS dostaviti pogodbo, v kateri se zavezuje glede gradnje zadrževalnika. Za obrežje Bizoviškega potoka so odgovorni lastniki zemljišč, vodotok sam pa čisti ARSO, ki pa Bizoviškega potoka ne vidi kot ene izmed prioritet. Izpostavil se je problem zvočne izolacije avtoceste ter vzdrževanja infrastrukture ob avtocesti.

Ureditev Litijske ceste

Ureditev Litijske ceste od Štepanjskega naselja do Hrušice, saj je cesta brez pločnikov na obeh straneh ter kanalizacije in ostale infrastrukture. Zadeva se vleče in obljublja že kar nekaj let.

Ljubljana na Ljubljanici

  • ureditev obrežij Ljubljanice v Štepanjskem naselju, v Fužinah, v Mostah, na Poljanah
  • ureditev sprehajalnih poti, kolesarskih stez, steze za rolerje …
  • ureditev otroških in športnih igrišč, parkovnih površin, namenjenih za sprehajanje, opazovanje narave, tek
  • dolgoročno tudi ureditev kopališča na Ljubljanici med Štepanjskim naseljem in Fužinami

Plovnost Ljubljanice (od Barja do fužinskega gradu)

Prestavitev zapornic iz Ambroževega trga in Poljan nižje proti toku ali pa ureditev modernih zapornic s splavarnico. Omogočila bi se plovnost po prekopu mimo Golovca do sotočja oz. fužinskega gradu ter krožna vožnja nazaj mimo Most do centra (turizem bi se razširil še na druge dele Ljubljane in ne samo na center, kot je sedaj). Gre za dolgoročni projekt, ki se lahko izvede v 5 – 10 letih. Rečni promet se bo vključil v transportno alternativo povsod tam, kjer je to mogoče. Preučili bomo vzpostavitev mestnega prevoza po Ljubljanici, saj je to lahko najhitrejša pot do centra za prebivalce Fužin in Rakove Jelše. Prevoz bi lahko potekal v dveh krogih: vzhodno in zahodno od zapornic na Poljanah in Gruberjevem prekopu, s prestopališči in vozlišči ob zapornicah (Mesarska ulica in Ambrožev trg kot novi vozlišči).

Oživitev hriba Golovec

Vsi tisti, ki ste bili kdaj na Golovcu, dobro veste, da tam razen observatorija in pohodnih stez, ki so sicer že nekoliko označene, ni ničesar  Golovec je dostopen iz več smeri, predvsem iz centra, Štepanjskega naselja, Rakovnika, Rudnika, Fužin, Hrušice, Bizovika, Sostrega pa tudi iz Lavrice in dolenjske smeri. Ponudbe praktično ni nobene razen kakšne brunarice ali koče, kjer si lahko pohodnik malo odpočije, spije čaj, kakšno kavo ali sok. Zato predlagamo, da se uredi:

– sankališče za vse ljubljanske otroke (sedaj ga praktično ni, razen v Tivoliju)

– adrenalinski park

– kolesarski center in proga za gorske kolesarje