Obisk v četrtni skupnosti Šentvid

Dragan Matić in ekipa SMC smo 6.11.2018 obiskali četrtno skupnost Šentvid in se seznanili s problemi, ki jih imajo tamkaj živeči prebivalci.

Predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojzij Hitij je kandidatu za župana Draganu Matiću in ekipi SMC povedal, da politika doslej ni prisluhnila težavam, s katerimi se dnevno srečujejo lokalni prebivalci.

Ni urbanistične strategije in vizije

Na obrobju Guncelj smo si ogledali še vedno prisotno kmetovanje na Stanežiškem polju, kjer so domačini povedali, koliko jim pomeni lokalno pridelana zdrava in sveža hrana. Moti pa jih primer  nelogičnega umeščanja tekaške steze v to naravno okolje. Prepričani so, da  je tek najlepši v naravi, ne pa, da se gradi park v parku. Izpostavili so problem necelovitega-parcialnega umeščanja objektov v prostor, brez jasne strategije in vizije za celoten prostor Stanežiškega polja kot enotne urbanistične zasnove in urejanja. Težave imajo tudi zaradi onemogočenega širjenja pokopališča v Šentvidu zaradi dikcije v vladni uredbi, v kateri je navedeno, da žarni pokopi niso možni.

Nujno potrebna štiripasovna Celovška cesta

Peljali smo se po tudi trasi “jutranjega norenja” dnevnih migrantov, skozi Stanežiče, speljani po manj kot tri metre široki ulici, po kateri vsako jutro vozi okoli 5000 vozil. Kot je povedal Alojzij Hitij je promet na severni vpadnici  tako in tako ena najbolj žgočih tem, ki pa je mestne službe niti ne poskušajo reševati. Nujno potrebna je izgradnja štiripasovne Celovške vsaj do planiranega krožišča v Stanežičah, da se razbremeni tudi Tacensko, nujno potrebna pa je tudi povezava Pirnič z mostom preko Save.

Skakalni center Gunclje

Občani so nam predstavili tudi problematiko Skakalnega centra Gunclje, predvsem zopet prometa (vsakodnevni dovoz in odvoz skakalcev po ozki ulici do skakalnic). Rešitev vidijo v aktiviranju za ta namen izgrajenega parkirišča za Merkurjem, ki pa ga MOL še vedno ni prevzel v upravljanje od investitorja.

Zdravju škodljivi daljnovodi

Na koncu smo si ogledali daljnovode na Brodu, kjer je Mitja Jutraž razložil brezbrižnost državnih inštitucij za zdravje ljudi, predvsem otrok. Projekt nadgradnje daljnovoda na 2x400kV je sicer začasno zamrznjen, vendar pa je potrebno sprejet na vladni ravni takšne odločitve, da bo takšna nadgradnja daljnovodov v bližini šol, vrtcev in sploh bivališč, onemogočena.

Občani morajo imeti možnost, da lahko soodločajo, katere investicije so v njihovi četrtni skupnosti

V SMC smo pozorno prisluhnili njihovim težavam, tudi v primeru prostorske stiske knjižnice Šentvid in  kulturnega doma, potrebi po gradnji novega družbenega centra, prestavitve lokacije šentviških gasilcev, ki trenutno nimajo prostora za vadbe), problemu dostopa gibalno omejenim osebam do prostorov lokalne skupnosti in prometne zagate na Cesti na Polane, ki povezuje Šentvid in Štulo s Polanam, Trato in naprej proti Stegnam. Dragan Matić in Jani Möderndorfer sta krajanom podrobno prestavila SMC-jev program, v katerem so rešitve predvsem za prometne zagate ter modelu, da se bo Ljubljana enakomerno razvijala v vseh 17-ih četrtnih skupnostih s tem, da bodo tudi občani v četrtnih skupnostih sami soodločali o javnem interesu. V SMC bomo najmanj 1% letnega proračuna za investicije bomo namenili za projekte, ki bodo predlagani s strani občanov v četrtnih skupnostih. Občani morajo imeti možnost, da lahko soodločajo, katere investicije so v njihovi četrtni skupnosti prioriteta. Zato bomo v SMC poleg okrepljenega sodelovanja s sveti četrtnih skupnosti opravljali tudi redne ankete in po potrebi tudi referendume na ravni četrtnih skupnosti. Javni interes mora imeti prednost pred zasebnim, zlasti ko sprejemamo odločitve v zvezi s prostorskim načrtovanjem. Mestna občina Ljubljana mora biti vedno aktivna pri reševanju razmer, ki so nesprejemljive za prebivalce Ljubljane.