Ljubljanska pitna voda je ogrožena

Kandidat SMC za župana Ljubljane Dragan Matić je danes, 2.11.2018, na novinarski konferenci predstavil dejstva in okoliščine, ki resno ogrožajo pitno vodo za vse prebivalce Ljubljane. Občina je namreč dovolila, da trasa povezovalnega kanala C0, v katerega se bodo stekale zlasti odplake iz občin Vodice in Medvode ter končale na čistilni napravi Zalog, poteka tudi po 4,5 kilometra širokem in strogo varovanem vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja nad Obvozno cesto v Šentvidu, kar pomeni, da bo za vedno ogrožena oskrba Ljubljane s čisto pitno vodo.

Dragan Matić je na podlagi srečanja z zaskrbljenimi krajani in lastniki zemljišč na območju izvedbe projekta C0 pozval Inšpektorat za okolje in prostor, da nad projektom izvede natančen nadzor.

Na današnji tiskovni konferenci je uvodoma jasno poudaril, da projektu C0 kot takemu ne nasprotuje, saj je posodobitev mestne kanalizacije, vključno z nadgradnjo čistilne naprave in povezovalnimi vodi eden pomembnejših infrastrukturnih projektov Ljubljane. Za ta namen je MOL pridobila tudi evropska sredstva v višini preko 100 milijonov.

 

Ogrožene so ogromne zaloge pitne vode

Zelo problematično pa je izvajanje projekta, na kar je predsednika države opozorila že okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green. Na ogledu terena se je dr. Matić seznanil z alarmantnim stanjem in se srečal z lastniki zemljišč, na parcele katerih se je posegalo ali poskušalo posegati brez njihovega soglasja.

Na relaciji od Broda do Ježice, kjer se pod zemljo nahajajo zaloge prvovrstne pitne vode, se polaga 1,2 m široka cev, po kateri bodo tekle ogromne količine fekalij.

Vodna zajetja, iz katerih se Ljubljana oskrbuje s pitno vodo in jih moramo ohraniti za jutri, za naše potomce, se bodo znašla pod temi cevmi. Te cevi bodo torej speljane nad zalogami pitne vode, ki nam jih je podarila narava in ki nam jih lahko upravičeno zavidajo ostala evropska mesta.

Na podlagi tega je dr. Matič izrazil veliko zaskrbljenost in resen dvom, ali je gradnja C0 – tako kot je zastavljena sedaj – resnično dovolj varna. Dejal je, da varnost v takšnih primerih ne sme biti relativna, dobra ali odlična, temveč absolutna: niti najmanjšega tveganja ne smemo dopustiti, da bi lahko odplake iz kanalizacije iztekale v zajetje.

 

Visoki dejavniki tveganja

Na ogledu terena je bilo ugotovljeno, da se kanalizacijska cev ne polaga v kaneleto, ki bi omogočala ujetje eventualnega puščanja ter kontrolo tesnosti.

Dr. Matić je dejal, da se mu zdi popolnoma nedopustno, da se kanalizacija polaga v zemljo le z eno cevjo, brez zaščite, ob tem pa niti ni videti, da se pod cevjo gradi revizijski jašek. Krajani so pokazali slike, na katerih je razvidno, da se teren nad položenimi cevmi utrjuje z bagrom, kar verjetno ne vpliva pozitivno na cevi oz. njihova spojna mesta. Tudi to, da se cevi polaga z zagatnicami – v ozkem rovu, saj služnost od lastnikov zemljišč ni pridobljena, za tehnično izvedbo nikakor ni dobro, je prepričan.

 

Poziv k nadzoru

Ker so to le nekatera od dvomljivih dejstev, je javno pozval pristojne državne organe in mestno oblast, da ugotovijo dejansko stanje. Ti morajo varovati javni interes, zato naj se nemudoma preveri tehnična izvedba projekta C0. Pred nadaljevanjem gradnje pa pričakuje, da se preveri možnosti za boljše in manj nevarne trase kanala C0, ki ne bodo prečkale območij najkvalitetnejše pitne vode.

Izvrstno čisto pitno vodo Ljubljana pridobiva iz podzemnih virov, ki se nahajajo ravno na območju, kjer se postavlja kanal za fekalije C0 že 130 let. Prav je, da pitno vodo, ki je tudi ustavna pravica in so nam njeno uživanje omogočili predniki, ohranimo za naše zanamce – ne samo za nadaljnjih 130 let.