Izjava Dragana Matića, vodje svetniške skupine SMC po seji mestnega sveta MOL-a

izjava Dragana Matića, vodje svetniške skupine SMC po seji mestnega sveta MOL-a:

“V današnji razpravi na seji Mestnega sveta MOL nismo dobili korektnih odgovorov na zastavljena vprašanja.
Na pobudo, da se umakne 7. točka dnevnega reda o dokapitalizaciji Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o, saj o tem ni mogoče odločati dokler mestni svet nima dovolj podatkov o nepravilnostih v poslovanju te družbe, pojasnila sploh ni bilo! Na podlagi dostopnih informacij, je namreč družba bila oškodovana za 650.000 eurov, vložene so bile ovadbe zoper nekdanjega direktorja in nadzorni svet. Vztrajamo na stališču, da Mestni svet brez dostopnih poslovnih načrtov, brez poročila nadzornega sveta ter brez izkaza o tem, kateri ukrepi so bili sprejeti, da v bodoče do tovrstnih anomalij ne bo prihajalo, o vlaganju dodatnih pol milijona ne bi smel odločati.

Na ustno vprašanje zakaj župan ne poroča o poslovanju Javnega holdinga Ljubljana, smo dobili odgovor, da poroča redno (kar ne drži) in kmalu zatem je župan prezentiral, kako naj bi to izgledalo. To pa je bilo slišati tako, da je gospod župan napol razumljivo v hitrem tempu bral nek tekst, v katerem so številke in stvarni podatki brzeli mimo naših ušes. Seveda nismo dobili nobenega gradiva v naprej, da bi ga proučili in potem postavili dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila. Da bi torej o poslovanju holdinga, ki obrača 550 milijonov denarja opravili razpravo, nimamo dobrih obetov, če bo v mestnem svetu v prihodnjem mandatu vladala stranka Zorana Jankovića. Na primer o tem, kakšni ukrepi so sprejeti, da npr. Snaga ne bo več poslovala z milijonsko izgubo (v 2016: – 2,3 mio, v letu 2017: – 4,1 mio v polletju 2018: – 3,5 mio), nismo dobili niti besede pojasnila.

Pri postavitvi vprašanja sem izpostavil nizko stopnjo demokracije, oz. podrejenosti mestnega sveta županu, kar izkazuje dejstvo, da v 8-članski nadzorni svet JHL občinski sveti primestnih občin svoje 3 predstavnike izbirajo z glasovanjem, 5 predstavnikov MOL pa izbere kar župan sam, brez da bi mestni svet karkoli vprašal. Prepričan sem, da je to ena največjih anomalij, ki jo moramo v bodoči sestavi mestnega sveta odpraviti.

Pri razpravi o rebalansu proračuna sem izpostavil, da je odstotek vlaganj v proračun v kulturo visok, vendar razmerja med infrastrukturnim vlaganjem v opeko in beton ter kulturno vsebino niso prava. Kot primer sem izpostavil višino sredstev, ki se bodo z rebalansom iz naslova turistične takse dodatno dodeljena za nakup umetniških del v višini borih 8.500 €, ki jih bo izvedel Mestni muzej Ljubljana. Taisti muzej naj bi v nekaj letih prevzel Cukrarno – objekt v katerega bo vloženih več kot 23,5 mio € in se bo z njim Ljubljani oskrbel razstavni prostor za velike razstave. Če se tako veliko denarja vlaga v razstavni objekt, je toliko bolj upravičeno, da se resno vlaga v nakup umetnin. 8500 € za nakup umetnin je s strani mesta, ki želi resno vlagati v kulturno ponudbo smešna oz. neresna vsota.”

V današnji razpravi na seji Mestnega sveta MOL nismo dobili korektnih odgovorov na zastavljena vprašanja.Na pobudo, da…

Objavil/a Dragan Matić dne Ponedeljek, 15. oktober 2018